Regulamin sklepu internetowego określa zasady korzystania przez Klientów z niniejszego sklepu internetowego prowadzonego przez firmę POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL.

§ I - Warunki ogólne.
1. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia

2. Dane właściciela strony power2race.com

POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL ul. Aleja Dębowa 12 59-400 Jawor NIP: 925-204-68-39 / NIP(EU): PL9252046839 REGON:022263685 Tel: +48 691-986-538 Zamówienia można składać przez cały rok 24 godziny na dobę
3. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy wybrac interesujący Państwa produkt i wypełnić formularz z danymi teleadresowymi. Po kliknięciu w przycisk "Wyślij zamówienie" zamówienie trafia do weryfikacji. Pracownik naszej firmy wystawia Państwu fakturę proforma zawierającą ostateczną kwotę transakcji (może się ona różnić na skutek udzielonego rabatu, prośby Klienta o dodanie do zamówienia dodatkowych produktów lub dodania kosztów wysyłki jeśli tak stanowił opis danego produktu). Po otrzymaniu proformy Klient proszony jest o przelanie kwoty w niej wskazanej pod (również w niej wskazany) numer konta. Zaksięgowana płatność jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia i oddaniem go do realizacji. Nieopłacona proforma jest aktualna przez okres 5 dni roboczych - po tym terminie możliwa jest realizacja zamówienia w niezmienionym kształcie, ale zastrzegamy sobie prawo do zmian treści proformy jeśli od jej wystawienia miejsce miały znaczne wahania kursu lub zmianie uległ cennik PRODUCENTA.

4. Domyślnie do zamówienia wystawiany jest paragon, na wyraźne życznie Klienta wystawiamy fakturę VAT lub fakture VAT 0% (WDT). Aby otrzymać fakturę VAT 0% (WDT) należy przesłać nam dokument potwierdzający nadanie numeru NIP(UE) . Po otrzymaniu faktury VAT 0% klient otrzyma dwa dokumenty, które będzie musiał podpisać, podpieczętować i odesłać (dokument wywozu, potwierdzenie dostawy towaru). Paragon / FV wysyłane są drogą pocztową, na życzenie możliwa jest również wysyłka drogą mailową duplikatu w formie .pdf.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
§ II - Ceny i opłaty.
1. Produkty oraz ceny zamieszczone na stronie www.power2race.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego - są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC. Ceny mogą ulec zmianie nawet po złożeniu zamówienia przez Klienta - ostateczną ceną jest cena podana w proformie w formacie .pdf wysłanej drogą mailową. Klientowi przysługuje prawo do anulowania transakcji. W przypadku wyświetlenia produktów o cenie sprzedaży "0zł" transakcje zostaną automatycznie anulowane. W przypadku niedostępności zamówionego produktu na magazynie dostawcy Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych zaliczek lub całej wartości produktu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.power2race.com podane są w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich oraz funtach brytyjskich i zawierają już podatek VAT (23%).

3. Ceny produktów w sklepie w większości obejmują kosztów wysyłki - w niektórych wypadkach koszt ten jest jednak widoczny dopiero w proformie przesłanej drogą mailową w formie .pdf.

4. Koszty ewentualnej przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy - istnieje możliwość wysyłki na wskazany adres
lub odbiór w siedzibie sklepu.

6. Opłaty za wysyłkę towarów za pośrednictwem firm kurierskich naliczane są według cennika danej firmy kurierskiej.
§ III - Czas realizacji zamówienia.
Na czas realizacji zamówienia w zależności od zakresu zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez firmę POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL, KW Automotive GmbH, Bilstein, Eibach GmbH oraz czas doręczenia paczki przez firmę kurierską. W przypadku dostępności zamawianych produktów na magazynie firmy KW Automotive GmbH czas realizacji od daty zaksięgowania należności na koncie firmy POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL może wynieść 3-5 dni roboczych. W przypadku zamówienia na produkty niedostępne na magazynie producentów czas realizacji może się wydłużyć. O fakcie niedostępności produktu Klient zostaje powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działalności firm kurierskich.
§ IV - Formy płatności.
Płatności można dokonać poprzez opcję płatności PAYU, PAYPAL lub w formie przedpłaty na numer konta wskazany w proformie/zamówieniu klienta.
§ V - Realizacja zamówień.
1. Warunki dostawy określone w regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. Zamówienia wysyłane zagranicę rozpatrywane są indywidualnie wg ustaleń.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są tylko w godzinach pracy firmy POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL.

3. Zamówienia są realizowane w czasie określonym w paragrafie 3 niniejszego regulaminu.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w części lub w całości w razie braku zamówionego towaru lub z innych przyczyn.

5. Klient jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia np. z powodu braku towaru.

6. W razie zmiany ceny towaru w trakcie procesu realizacji zamówienia firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL gwarantuje poinformowanie o tym klienta i zapewnia możliwość anulowania zamówienia.
§ VI - Odpowiedzialność sklepu.
1. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania sprzedanych w sklepie towarów.

2. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzedanych w sklepie towarów.

3. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL nie uwzględnia reklamacji z tytułu różnic między wyglądem zakupionego towaru, a jego wyglądem na stronie internetowej. Zdjęcia i rysunki zamieszczone na stronie sklepu mają charakter wyłącznie poglądowy - mają na celu przybliżyć rzeczywisty wygląd towaru.

4. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie jego dostawy.
§ VII - Odpowiedzialność klienta.
1. Wypełniający formularz rejestracyjny przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych w nim danych. 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
§ VIII - Gwarancja i zwroty
1. Na każdy sprzedawany produkt udzielana jest gwarancja ustalona przez producenta. W każdym przypadku producent jest stroną rozpatrującą reklamację i od niego uzależniony jest czas jej rozpatrzenia. Okres gwarancji podany jest w opisie przedmiotu.

2. Producent nie dostarcza w okresie reklamacji produktów zastępczych oraz nie zwraca kosztów przesyłek lub montażu.

3. Jeśli produkt ma wadę fabryczną , jest źle spasowany lub nie można go poprawnie użytkować, prosimy o opisanie usterki i wykonanie jak najdokładniejszych zdjęć.

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przedmiotu w momencie odbioru należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. Każdy kurier dysponuje stosownymi formularzami. Pomagamy dopełnić wszelkich formalności i reprezentujemy Klienta przed firmą kurierską w dochodzeniu odszkodowania. Tak zgłoszona szkoda rozpatrywana jest nieraz dłużej niż 28 dni roboczych. Każda pozytywnie rozpatrzona reklamacja zgłoszona w ten sposób skutkuje wymianą przez nas towaru na wolny od wad lub uszkodzeń. Prosimy pamiętać, że protokół należy wypełnić koniecznie w momencie odbioru przesyłki – protokoły zgłaszane następnego dnia są najczęściej rozpatrywane na niekorzyść Klienta.

5. Jeśli Klient stwierdzi, że otrzymał produkt o innym numerze katalogowym niż zamawiany, czyli nastąpiła pomyłka w momencie wysyłki z magazynu lub też towar został źle zapakowany przez producenta – prosimy o pilny kontakt. Sposób oraz formę wysyłki towaru należy ustalić z naszym konsultantem, tylko wtedy jesteśmy w stanie pokryć ewentualne koszty. W przypadku braku identycznego produktu na stanie magazynowym Klient może zażądać zwrotu pieniędzy. Nie odbieramy paczek za pobraniem!

6. W przypadku niektórych produktów wymagany jest profesjonalny montaż. Zakładając produkt we własnym zakresie Klient bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe jego funkcjonowanie.
§ IX - Dane osobowe
1. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są przez www.power2race.com z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez polskie prawo.

2. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Nabywcy do wglądu.

3. Właściciel sklepu www.power2race.com zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przechowywanych danych w celu prowadzenia programów lojalnościowych, weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Nabywcą w celach związanych z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażnym.

4. Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim, nie związanym z www.power2race.com
§ X - Postanowienia końcowe.
1. Strona sklepu www.power2race.com/co.uk/pl objęta jest prawami autorskimi. Publikowanie jakiejkolwiek części jej zawartości wymaga zgody właściciela sklepu.

2. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie sklepu.
3. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL zastrzega sobie prawo do nieujawniania cen na wybrane grupy produktów.

4. Firma POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL wystawia faktury VAT.

5. W przypadku zamówień na firmę, wymagany jest NIP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1-ego maja 2004 nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez podpisu.

6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych przez firmę POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL

7. Promocje organizowane przez sklep www.power2race.com nie łączą się z innymi promocjami lub rabatami udzielonymi wcześniej.

8. Oferta sklepu jest ważna do wyczerpania zapasów.

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną biuro@power2race.com / telefonicznie (+48) 691-986-538

§ VIII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL ul. Aleja Dębowa 12 59-400 Jawor

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: (tu adres firmy lub adres korespondencyjny)

3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ IX
Polityka prywatności
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
o "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
o "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl<http://www.wszystkoociasteczkach.pl> lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

ENGLISH VERSION:

Terms and Conditions 

In using OUR SHOP WWW.POWER2RACE.COM /CO.UK/PL website you are deemed to have read and agreed to the following terms and conditions:


The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: "Client", “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website and accepting the Company’s terms and conditions. "The Company", “We” and "Us", refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing English Law. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.


Privacy Statement
We are committed to protecting your privacy. Authorized employees within the company on a need to know basis only use any information collected from individual customers. We constantly review our systems and data to ensure the best possible service to our customers. Parliament has created specific offences for unauthorised actions against computer systems and data. We will investigate any such actions with a view to prosecuting and/or taking civil proceedings to recover damages against those responsible


Confidentiality
We are registered under the Data Protection Act 1998 and as such, any information concerning the Client and their respective Client Records may be passed to third parties. However, Client records are regarded as confidential and therefore will not be divulged to any third party, other than [our manufacturer/supplier(s) and] if legally required to do so to the appropriate authorities. Clients have the right to request sight of, and copies of any and all Client Records we keep, on the proviso that we are given reasonable notice of such a request. Clients are requested to retain copies of any literature issued in relation to the provision of our services. Where appropriate, we shall issue Client’s with appropriate written information, handouts or copies of records as part of an agreed contract, for the benefit of both parties.

We will not sell, share, or rent your personal information to any third party or use your e-mail address for unsolicited mail. Any emails sent by this Company will only be in connection with the provision of agreed services and products.


Disclaimer
Exclusions and Limitations
The information on this web site is provided on an "as is" basis. To the fullest extent permitted by law, this Company:
excludes all representations and warranties relating to this website and its contents or which is or may be provided by any affiliates or any other third party, including in relation to any inaccuracies or omissions in this website and/or the Company’s literature; and
excludes all liability for damages arising out of or in connection with your use of this website. This includes, without limitation, direct loss, loss of business or profits (whether or not the loss of such profits was foreseeable, arose in the normal course of things or you have advised this Company of the possibility of such potential loss), damage caused to your computer, computer software, systems and programs and the data thereon or any other direct or indirect, consequential and incidental damages.
This Company does not however exclude liability for death or personal injury caused by its negligence. The above exclusions and limitations apply only to the extent permitted by law. None of your statutory rights as a consumer are affected.

Orders & Payment
Purchases made through the Power2Race online store are secured through trusted internet payment processing company PostFinance PayPal. All personal debit and credit card information transmitted are handled by PayPal’s secure connections. All personal contact information transmitted to us will not be shared, sold or solicited. Receive your purchases first and pay afterwards within 14 days per invoice provided only for domestic. Complete the order form true and complete to the best of your knowledge and belief.

Availability
If the goods are not available in the warehouse, the customer is immediately informed of this fact.


Returns
Power2Race will not accept any returned merchandise without prior written communication and agreement. You can return item(s) within 7 days at your own expense (non-used item(s) in new condition). We will either exchange the item(s) and send it to you for free or refund your money minus shipping costs and/or additional fees. Both the returned item(s) and the packaging have to be in unused. If the package is damaged we will charge a fee of at least 15% of the value of the merchandise. Cancellation of orders: If an in stock/activated order is cancelled before it has been sent out, we reserve the right to charge a restocking fee of 5 euro.

Cancellation Policy
Minimum 24 hours notice of cancellation required. Notification for instance, in person, via email, mobile phone or ‘text message’.

Termination of Agreements and Refunds Policy
Both the Client and ourselves have the right to terminate any Services Agreement for any reason, including the ending of services that are already underway. No refunds shall be offered, where a Service is deemed to have begun and is, for all intents and purposes, underway. Any monies that have been paid to us which constitute payment in respect of the provision of unused Services, shall be refunded.

Import Tax
When ordering goods from Sneakerness for international deliveries you may be subject to import duties and/or taxes that apply to your country, Sneakerness is not responsible for any charges that are incurred from customs/duties whatsoever. Any additional charges for customs clearance are considered outside of our control and
Sneakerness cannot predict the value of what these charges may be. For further information on custom and excise policies in your country, please contact your local customs office.

Cookies
Like most interactive web sites this Company’s website [or ISP] uses cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate partners may also use cookies.

Links to this website
You may not create a link to any page of this website without our prior written consent. If you do create a link to a page of this website you do so at your own risk and the exclusions and limitations set out above will apply to your use of this website by linking to it.

Links from this website
We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Opinions expressed or material appearing on such websites are not necessarily shared or endorsed by us and should not be regarded as the publisher of such opinions or material. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices, or content, of these sites. We encourage our users to be aware when they leave our site & to read the privacy statements of these sites. You should evaluate the security and trustworthiness of any other site connected to this site or accessed through this site yourself, before disclosing any personal information to them. This Company will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, howsoever caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.


Copyright Notice
Copyright and other relevant intellectual property rights exists on all text relating to the Company’s services and the full content of this website.

POWER2RACE logo is a registered trademark of this Company in Poland and other countries. The brand names and specific services of this Company featured on this web site are trade marked [delete this paragraphed clause if no registered trademark exists].

Communication

We have several different e-mail addresses for different queries. These, & other contact information, can be found on our Contact Us link on our website or via Company literature or via the Company’s stated telephone, facsimile or mobile telephone numbers.

POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL company is registered in Poland, registered office Aleja Dębowa 12, 59-400 Jawor.

We are adding to parcel: warranty card (if included by manufacturer) and proof of purchase - a VAT invoice.

Force Majeure
Neither party shall be liable to the other for any failure to perform any obligation under any Agreement which is due to an event beyond the control of such party including but not limited to any Act of God, terrorism, war, Political insurgence, insurrection, riot, civil unrest, act of civil or military authority, uprising, earthquake, flood or any other natural or man made eventuality outside of our control, which causes the termination of an agreement or contract entered into, nor which could have been reasonably foreseen. Any Party affected by such event shall forthwith inform the other Party of the same and shall use all reasonable endeavours to comply with the terms and conditions of any Agreement contained herein.

Waiver

Failure of either Party to insist upon strict performance of any provision of this or any Agreement or the failure of either Party to exercise any right or remedy to which it, he or they are entitled hereunder shall not constitute a waiver thereof and shall not cause a diminution of the obligations under this or any Agreement. No waiver of any of the provisions of this or any Agreement shall be effective unless it is expressly stated to be such and signed by both Parties.

Notification of Changes
The Company reserves the right to change these conditions from time to time as it sees fit and your continued use of the site will signify your acceptance of any adjustment to these terms. If there are any changes to our privacy policy, we will announce that these changes have been made on our home page and on other key pages on our site. If there are any changes in how we use our site customers’ Personally Identifiable Information, notification by e-mail or postal mail will be made to those affected by this change. Any changes to our privacy policy will be posted on our web site 30 days prior to these changes taking place. You are therefore advised to re-read this statement on a regular basis

These terms and conditions form part of the Agreement between the Client and ourselves. Your accessing of this website and/or undertaking of a booking or Agreement indicates your understanding, agreement to and acceptance, of the Disclaimer Notice and the full Terms and Conditions contained herein. Your statutory Consumer Rights are unaffected. 

© POWER2RACE ALINA BEZDEL-KRÓL 2013 All Rights Reserved